piątek, 13 września 2013

Papierowe torebki na nasiona

Zebrane późnym latem i jesienią nasiona kwiatów i warzyw (zobacz jak zbierać tutaj) przechowujemy do następnego sezonu z niecierpliwością oczekując wiosny. Aby zachowały odpowiednią zdolność kiełkowania należy przechowywać je w przewiewnych opakowaniach, najlepiej – papierowych torebkach, które sami możemy przygotować.


Do wykonania dwóch torebek będziemy potrzebować jednej kartki  A4, nożyczek i kleju biurowego (najlepszy będzie Wikol lub guma arabska), linijki i spinaczy biurowych.Wykonanie:
1.Kartkę formatu A4 składamy na pół i rozcinamy wzdłuż powstałego zagięcia na połowy.
2.Krótsze krawędzie każdej z połówek składamy do środka
3.Pozostawiamy ok. 1-centymetrową zakładkę do sklejenia
4.Zakładkę smarujemy klejem i dociskamy krawędzie
5.Dolną część torebki zaginamy wzdłuż linijki
6.Sklejamy dno torebki, żeby żadne nasionko z niej nie uciekło
7.Dociskamy sklejoną część i pozostawiamy do wyschnięcia
8.Górną część zaginamy podobnie jak dolną, ale nie sklejamy.
9, 10.Torebki można ozdobić w dowolny sposób. Ja wykorzystałem kolorowe stempelki

step by step how to fold paper seed bags

Na torebce zapisujemy nazwę rośliny i datę zbioru nasion. Zamykamy nasiona używając spinaczy biurowych. Wesołe, ręcznie przygotowane torebki z nasionami nie tylko pomogą nam uporządkować nasze zbiory, ale też będą doskonałym prezentem na każdą okazję.

Paper seed bags


Collected in late summer and autumn flower and vegetable seeds are stored for the next season,  eagerly waiting for the spring to come. To retain good ability to germinate they need to be kept in ventilated containers, preferably - paper bags, which are very easy to be made.
To make two bags you will need one A4 paper sheet, scissors, glue, ruler and paper clips.

Recipe:
1. Fold a full sheet of paper in half and cut it so that  you have 2 equal pieces
2. Fold inwards shorter edges of each half
3.Leave approximately one-centimeter tab to glue
4.Apply glue to the tabs and stick them together
5.Use the ruler to fold the bottom of the bag
6.Glue the bottom of the bag, don’t let seeds escape
7.Press glued part and leave the bag to dry
8.Fold top part of the bag as you did with the bottom part but do not glue it
9, 10.Decorate paper bags as you like. I have used paper stamps


Write the name of the plant and date of collection of seeds on the bag. Close the bag using paper clip. Fun, hand-made seed bags will not only help us to keep our seed collection in right order, but they are also the perfect gift for any occasion. 

1 komentarz:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...